Beroepshouding in de zorg

Ethiek en beroepshouding in de zorgpraktijk

Beroepshouding in de zorg

Ethiek en beroepshouding in de zorgpraktijk

Eerste post

Dit is de eerste post op de geheel herziene site 'Beroepshouding in de zorg'.
Deze site ging in 2007 online en moest nodig herzien worden, zowel inhoudelijk als naar vorm. Dat is nu gebeurd.
De site is daarmee natuurlijk niet af. Suggesties, commentaar en aanvullingen zijn altijd welkom. | |

Op dit Blog wil ik kwesties aan de orde stellen die me opgevallen zijn en die op een of andere manier te maken hebben met de beroepshouding in de zorgpraktijk.
Van harte uitgenodigd om te reageren!
Comments